Welkom

De Cunerakerk is de voornaamste kerk van Rhenen. Het is een relatief grote kerk, ontstaan dankzij het feit dat Rhenen in de Middeleeuwen een belangrijk bedevaartsoord was. De pelgrims kwamen op de relieken van de Heilige Cunera af, die hier vanaf de achtste eeuw werden vereerd. De trots van de kerk is de 82 meter hoge toren. Bijzonder in het interieur zijn o.a. het fraaie oksaal in Renaissance-stijl van rond 1550 en de koorbanken uit 1570.

Vriendenavond 12 april a.s.

Het bestuur van De Stichting Vrienden van de Cunerakerk nodigt u van harte uit voor de voorjaarsavond op vrijdag 12 april 2024 om 19.30 uur in de Cunerakerk. Wij hopen op uw komst.
Klik hier voor meer informatie.

Restauratie oksaal

CunerakerkHet rijk bewerkte oksaal uit de vroeg-renaissance is het pronkstuk van de Rhenense Cunerakerk en vormt de afscheiding van de kerk met het Middeleeuwse koor. Het dateert van voor de Reformatie en is een van de drie oksalen, die in Nederland overgebleven zijn uit die periode. Het oksaal is nu dringend aan een opknapbeurt toe. Op dit moment is het instabiel en daardoor onbruikbaar en niet beloopbaar. De kosten van de restauratie worden geraamd op 75.000 Euro en daarom wordt er een beroep gedaan op financiële ondersteuning vanuit de samenleving. De Rotary Club Rhenen-Veenendaal wil, samen met de Stichting Vrienden van de Cunerakerk en het Cuneragilde, daaraan bijdragen en op deze manier het oksaal als kostbaar erfgoed in stand houden en voor het nageslacht behouden. Uw bijdrage voor de restauratie is van harte welkom op de bankrekening van St. Vrienden van de Cunerakerk, Rabobank NL80 RABO 0138 9682 84 o.v.v. restauratie oksaal Cunerakerk. Hartelijk dank.

Helpt u mee?

Lees hier de laatste informatie over de restauratie van het oksaal.

Verhuur | Historische en sfeervolle locatie met allure

De Cunerakerk is een schitterende laatgotische kerk met een goede akoestiek. Daarom is de kerk uitermate geschikt voor concerten en opnames zowel vocaal als ook instrumentaal. Maar u bent ook hartelijk welkom voor uw huwelijk, een receptie, tentoonstelling, congres, lezing of een andere bijeenkomst. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

foto’s: Léontine van Geffen – De Monumentenfotograaf