Vrienden

logovriendenAl eeuwen is de Cunerakerk gezichtsbepalend voor de stad Rhenen. Kerk en toren vormen een herkenningspunt in de wijde omgeving. In het verleden voerde het kerkelijk gebruik de boventoon. Inmiddels geniet het historische gebouw een steeds bredere belangstelling. Naast een zeer geliefde trouwlocatie leent het kerkgebouw zich inmiddels voor concerten, exposities en rondleidingen. Het bezoekersaantal neemt jaarlijks toe. De Cunerakerk is steeds meer een ontmoetingsplaats waar religie, historie, kunst en cultuur samenkomen.

Beheer en onderhoud

De Cunerakerk is een rijksmonument. Er is jaarlijks veel geld gemoeid met het beheer en onderhoud van dit laatgotische bouwwerk. Bijdragen uit fondsen en subsidies zijn ontoereikend om deze waardevolle nalatenschap uit het verleden de zorg en aandacht te geven die zij verdient.

Wie of wat zijn de Vrienden van de Cunerakerk?

Stichting Vrienden van de Cunerakerk heeft als belangrijkste doelstellingen het betrekken van Rhenenaars – zowel bedrijven als particulieren – bij het wel en wee van de Cunerakerk en het leveren van financiële bijdragen aan de restauratie en het onderhoud van deze prachtige kerk.

Wat doet Stichting Vrienden van de Cunerakerk?

Bijna 600 jaar geleden werd de laatste hand gelegd aan de Cunerakerk. Een prachtig gotisch bouwwerk waarvan de karakteristieke toren gezichtsbepalend is voor de stad Rhenen en haar wijde omgeving. Vrienden van de Cunerakerk willen graag meehelpen aan de instandhouding van dit kostbare bezit. Kostbaar door zijn onbetaalbare pracht en uitstraling, maar ook financieel kostbaar door het vele onderhoud dat moet plaatsvinden.

Cunerakerk zoekt vrienden!

Al vanaf € 35 per jaar bent u ‘Vriend van de Cunerakerk’. Speciaal voor Vrienden organiseren wij twee keer per jaar een vriendenavond.

Mogen wij u als Vriend van de Cunerakerk verwelkomen?

  Aanhef
  De heerMevrouw

  Naam

  Adres

  Postcode

  Woonplaats

  Geboortedatum

  E-mailadres

  IBAN bankrekening

  Jaarlijkse bijdrage (minimaal € 35)

  Comité van Aanbeveling

  Het Comité van Aanbeveling bestaat uit personen die de Cunerakerk een warm hart toedragen:
  Henk Deys, erevoorzitter Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen e.o.
  Drs. Hans van der Pas, burgemeester gemeente Rhenen
  André Toonen, voorzitter Bedrijvenkring Rhenen

  Bestuur

  Drs. W(illem) A. van Ommeren, voorzitter
  A(te) Zwaan, secretaris
  Drs. B(ert) Rustenhoven RA, penningmeester
  R(iet) van den Berg – van Dijk, PR/communicatie
  I(neke) van Wijk – van Laar, coördinator activiteiten
  W(im) Stevens, lid

  Correspondentie adres:
  Nieuwe Veenendaalseweg 13-e
  3911 MD  Rhenen

  KvK 55507891
  Rabobank  NL80 RABO 0138 9682 84

  St. Vrienden van de Cunerakerk is aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Uw gift is fiscaal aftrekbaar.

  Klik hier voor het jaarverslag 2023.
  Hier kunt u het beleidsplan 2021 – 2025 inzien.

  Nieuwsbrief

  Lees hier onze laatste nieuwsbrief over de restauratie van het oksaal.