Hoofdorgel

cuneraorgelIn 1957 voltooit Van Vulpen Orgelbouw uit Utrecht het nieuwe orgel voor de Cunerakerk te Rhenen. Het orgel heeft een rein mechanische speel- en registertractuur. Het is een zgn. Neo-barokorgel, wat o.a. inhoudt dat het helder en boventoonrijk klinkt.
Vanwege ontbrekende financiële middelen blijven het Borstwerk en een aantal registers op de andere werken gereserveerd. Bij ingebruikname heeft het orgel 22 stemmen, verdeeld over Hoofdwerk, Rugwerk en Pedaal.
In 1980 wordt het Borstwerk geplaatst en de gereserveerde registers op de overige werken. Het orgel heeft dan 35 zelfstandige stemmen.
In 1999 wordt de pedaalmixtuur vervangen door een Subbas 16’ en op het Rugwerk wordt een tremulant toegevoegd. In 2006 wordt een tremulant geplaatst op het Hoofdwerk.

Van 2010 tot en met 2014 voert Gebroeders Van Vulpen B.V. onder adviseurschap van Ir. Henk Kooiker fasegewijs noodzakelijk groot onderhoud uit aan het orgel. Het pijpwerk van Hoofdwerk, Rugwerk en Pedaal is schoongemaakt, doorgezakte pijpvoeten, lekke conducten en windladen zijn hersteld. De tongen en kelen van de Bazuin 16’  (Pedaal) waren in dermate slechte conditie dat deze geheel zijn gerestaureerd. Tenslotte is de intonatie tussen Hoofdwerk, Rugwerk en Borstwerk meer in balans gebracht door klankcorrecties en is het orgel generaal gestemd.  In 2023 wordt, met behoud van de Subbas 16′, de oorspronkelijke en bewaarde pedaalmixtuur teruggeplaatst.

Dispositie

Hoofdwerk
Quintadeen 16′
Prestant 8′
Roerfluit 8′
Octaaf 4′
Spitsfluit 4′
Spitsquint 3′
Octaaf 2′
Mixtuur VI-VIII
Cornet V (disc.)
Trompet 8′

Rugwerk
Holpijp 8′
Quintadeen 8′
Prestant 4′
Roerfluit 4′
Octaaf 2′
Woudfluit 2′
Quint 1 1/3′
Sesquialter II
Scherp IV
Dulciaan 16′
Kromhoorn 8′

Borstwerk
Holpijp 8′
Fluit 4′
Nasard 3′
Nachthoorn 2′
Terts 1 3/5′
Vox Humana 8′

Pedaal
Prestant 16′
Subbas 16′
Octaaf 8′
Octaaf 4′
Mixtuur VI
Bazuin 16′
Trompet 8′
Trompet 4′
Trompet 2′

Werktuiglijke registers
koppeling HW-RW
koppeling HW-BW
koppeling Ped-HW
koppeling Ped-RW
tremulant HW
tremulant RW
tremulant BW
manuaalomvang C-f3
pedaalomvang C-f1