Vriendenavond

Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Cunerakerk nodigt u van harte uit voor de Voorjaarslezing op vrijdag 12 april om 19.30 uur.  Wij hopen op uw komst!

Hierbij willen wij u uitnodigen voor onze vriendenavond op vrijdag 12 april (ontvangst vanaf 19:30 uur, start programma 20:00 uur).

Deze avond die in het teken zal staan van een zeer interessante lezing van Rozanne de Bruijne van Museum Catharijneconvent over de tentoonstelling ‘Hemelbestormers’ welke gaat over beeldende kunst en religie in het interbellum, de periode tussen beide wereldoorlogen (1918-1939).

Het geheel zal zoals gewoonlijk tevens muzikaal worden opgeluisterd, dit keer door Robert van Deelen, een jonge getalenteerde pianist en organist.

Programma

  • 19.30 uur    Ontvangst met koffie en thee
  • 20.00 uur    Welkom en opening door Willem van Ommeren, voorzitter
  • 20.10 uur    1e deel lezing Hemelbestormers
  • 20.40 uur    Muziek door organist Robert van Deelen
  • 20.55 uur    Pauze
  • 21.25 uur    2e deel lezing Hemelbestormers
  • 21.55 uur    Muziek door organist Robert van Deelen

Om 19.30 uur staan de deuren van de kerk voor u open. De toegang is gratis voor vrienden en belangstellenden. Bij binnenkomst wordt u een kopje koffie of thee aangeboden.

Wij hopen u te mogen verwelkomen!

De Stichting Vrienden van de Cunerakerk zet zich sinds 2012 in voor het behoud en onderhoud van de kerk. Daarnaast streeft de stichting zoveel mogelijk Rhenenaren te interesseren voor de cultuurhistorische rijkdom van de kerk. Het rijk bewerkte oksaal uit de vroeg-renaissance is dringend aan restauratie toe. Daarom wordt een beroep gedaan op financiële ondersteuning vanuit de samenleving. Het behoud van de Cunerakerk is niet alleen in het belang van de kerkelijke gemeente. Het is van belang voor de hele gemeenschap. Draagt u dit waardevolle Rhenense erfgoed een warm hart toe? Meld u dan aan als vriend. Wij verwelkomen u graag in onze vriendenkring!

Meld u aan via onze vriendenpagina!