Koororgel

LvG-CKR_01apr.2016_0007webHet koororgel is in 1971 gebouwd door de firma Fama & Raadgever (Utrecht) voor de aula van de Chr. Pedagogische Academie “Jan van Nassau” te Utrecht (de latere Marnix Academie). In 2006 plaatst de firma Gebr. Van Vulpen (Utrecht) het als tijdelijk orgel in de kerk van de Evang. Broedergemeente te Zeist, tijdens de restauratie van het Witte-orgel aldaar. In 2007 plaatst Van Vulpen het in de Cunerakerk.

Dispositie
Manuaal: (C-f3)
Holpyp 8′ B/D
Prestant 4′
Roerfluit 4′ B/D
Octaaf 2′
Mixtuur II B/D
Sexquialter II (D)

Pedaal: aangehangen (C-d1)