Restauratie

Het restauratie- en herinrichtingsprogramma van 2015 /2016 was erop gericht te waarborgen dat de kerk de verschillende functies in de toekomst kan blijven uitoefenen en vooral ook verder kan uitbreiden. Er waren te weinig facilitaire voorzieningen en de vaste banken in de kerk bemoeilijken het organiseren van evenementen  De restauratie bestond uit twee onderdelen: het uitvoeren van herstelwerkzaamheden en het herinrichten, uitbreiden en moderniseren van het interieur.

restauratieGLAS IN LOOD RAMEN
In 2015 zijn de werkzaamheden van de restauratie van alle glas-in-loodramen afgerond.

LEIEN DAK
Van Wely te Groesbeek (www.vanwelyleidekkers.nl) heeft in 2015 de eerste drie fases van het werk opgeleverd. De laatste fase (koor, consistorie, doopkapel en bijgebouw) is uitgevoerd in 2016 en mede mogelijk gemaakt door een bijdrage  uit het Fonds Erfgoedparels van de Provincie Utrecht.

VLOER
De vloer van de kerk is, vanuit het oogpunt van veiligheid, aan de noord- en zuidzijde ge├źgaliseerd.

TOILETTEN / GARDEROBE / BERGING / CATERING
Aan de noordzijde van de Cunerakerk is een reversibele aanbouw geplaatst die ruimt biedt aan negen toiletten en een garderobe.

interieur (8)

LICHT EN GELUID
De geluidsinstallatie is in 2016 vervangen. Begin 2015 is een professioneel lichtplan geïnstalleerd inclusief podiumverlichting.

INRICHTING
Rond het liturgisch centrum zijn enkele banken vervangen door stoelen. De karakteristieke notabelenbank is behouden en is uitgebreid met twee banken van elders in de kerk.

ARCHITECT
Zowel de restauratie als ook de plannen voor inrichting van de kerk zijn uitgevoerd door Van Hoogevest Architecten te Amersfoort (www.vanhoogevest.nl).

GIFTEN

Uw gift voor de restauratie en inrichting van de Cunerakerk zijn van harte welkom op bankrekeningnummer NL47 RABO 04 78 64 32 84 t.n.v. Protestantse Gemeente te Rhenen o.v.v. restauratie/inrichting Cunerakerk.