Vriendenavond

Lezing door drs. Roel van Laar: ‘Vier eeuwen kerkgeschiedenis’

Op vrijdag 29 maart  a.s. zet de Stichting Vrienden van de Cunerakerk de deuren van de Cunerakerk open voor vrienden en belangstellenden. Drs. Roel van Laar geeft een lezing over vier eeuwen kerkgeschiedenis.

Het is 400 jaar geleden dat de Nationale Synode in Dordrecht werd gehouden. Drs. Roel van Laar (1947), is emeritus predikant van de PKN en geboren Rhenenaar. Geen wonder dat hij belangstelling heeft voor de lokale kerkgeschiedenis van Rhenen. In zijn lezing belicht hij enkele hoofdmomenten uit vier eeuwen kerkgeschiedenis: de omslag van het katholicisme naar de reformatie en wat daaraan vooraf ging. En welke invloed had Dordt op de ontwikkelingen in Rhenen?

Programma
20.00 uur    Welkom door de voorzitter Willem van Ommeren
20.10 uur    Proefbeelden van de Cunerakerk worden aangeboden
20.25 uur    Lezing door drs. Roel van Laar
21.00 uur    Pauze
21.20 uur    Lezing deel 2 en vragen
21.45  uur   Afsluiting met een drankje                           

De toegang voor vrienden is gratis, voor belangstellenden: € 7,50. Bij binnenkomst wordt u een kopje koffie of thee aangeboden. In de pauze staat een drankje voor u klaar. De kerk is open om 19.30 uur.

De Stichting Vrienden van de Cunerakerk zet zich sinds 2012 in voor het behoud en onderhoud van de kerk. Daarnaast streeft de stichting zoveel mogelijk Rhenenaren te interesseren voor de cultuurhistorische rijkdom van de kerk. Het rijk bewerkte oksaal uit de vroeg-renaissance is dringend aan restauratie toe. Daarom wordt een beroep gedaan op financiële ondersteuning vanuit de samenleving. Het behoud van de Cunerakerk is niet alleen in het belang van de kerkelijke gemeente. Het is van belang voor de hele gemeenschap. Draagt u dit waardevolle Rhenense erfgoed een warm hart toe? Meld u dan aan als vriend. Wij verwelkomen u graag in onze vriendenkring!

Meld u aan via onze vriendenpagina!