Vriendenavond

Op de vriendenavond van de Stichting Vrienden van de Cunerakerk presenteert de Stichting Publicaties Oud Rhenen in samenwerking met de Stichting Matrijs, uitgever van talrijke boeken over de cultuurhistorie in Rhenen een standaardwerk over het doksaal van de Cunerakerk in Rhenen.

De presentatie vindt plaats op vrijdag 15 november van 20.00 tot 21.30 uur in de Cunerakerk in Rhenen.

Wij nodigen wij u van harte uit om bij de presentatie van dit boek aanwezig te zijn. Het eerste exemplaar van Het doksaal van de Cunerakerk in Rhenen, wordt aangeboden door Toine Maas, uitgever Stichting Matrijs, aan wethouder Hans Boerkamp.

Programma

9.30 uur Inloop
20.00 uur Welkomstwoord door Willem van Ommeren, voorzitter van de Stichting Vrienden van de Cunerakerk
20.05 uur Muzikaal intermezzo, Maurice Bonnemayer, piano en Lan Lie, fluit
20.20 uur Lezing over het doksaal van de Cunerakerk door Anton van Run, auteur van het te presenteren boek
20.35 uur Vraaggesprek met Anton van Run over het onderzoek naar het doksaal
20.45 uur Muzikaal intermezzo, Maurice Bonnemayer, piano en Lan Lie, fluit
21.00 uur Aanbieding van het eerste exemplaar aan Hans Boerkamp, wethouder Monumenten & Archeologie van de gemeente Rhenen
21.05 uur Dankwoord van de wethouder met aansluitend een vraaggesprek met Hans Boerkamp over wat monumenten betekenen voor Rhenen
21.15 uur Vraaggesprek met Egbert Brussen , voorzitter van het College van
Kerkrentmeesters, over de plannen voor technisch onderzoek en groot
onderhoud van het doksaal
21.25 uur Sluiting van het officiële deel van het programma door Willem van Ommeren
21.30 uur Informeel samenzijn, afsluiting met een drankje. 

U kunt het boek deze avond aanschaffen voor € 24,95 (alleen contante betaling mogelijk).  

De Stichting Vrienden van de Cunerakerk zet zich sinds 2012 in voor het behoud en onderhoud van de kerk. Daarnaast streeft de stichting zoveel mogelijk Rhenenaren te interesseren voor de cultuurhistorische rijkdom van de kerk. Het rijk bewerkte oksaal uit de vroeg-renaissance is dringend aan restauratie toe. Daarom wordt een beroep gedaan op financiële ondersteuning vanuit de samenleving. Het behoud van de Cunerakerk is niet alleen in het belang van de kerkelijke gemeente. Het is van belang voor de hele gemeenschap. Draagt u dit waardevolle Rhenense erfgoed een warm hart toe? Meld u dan aan als vriend. Wij verwelkomen u graag in onze vriendenkring!

Meld u aan via onze vriendenpagina!